Fotogaléria

Vrty pred opravou
Hydrogeologický vrt
Obecný úrad
Scenéria obce
Oddychová zóna
Oddychová zóna

Fašiangy 2010

Dom cirkevných obradov

Detský karneval
už to nerozchodí ...
Fašiangy 2011

Pálenie vatry na 1.mája
Menšia rodinná oslava v kultúrnom dome
Priestory na prenájom - fotografie z akcií
Časť
Žriedlo

Stretnutie s Mikulášom 2010

Súťaž okrsku č. 1 o putovný pohár v požiarnom útoku.

Fašiangy 2013

Stretnutie detí s Mikulášom 5.12.2013

20.výročie posvätenia DCO v obci Paština Závada.

Športový deň detí a pálenie vatry 2014.