Fotogaléria

Súťaž okrsku č. 1 o putovný pohár v požiarnom útoku.

Súťaž sa konala dňa 01.09.2012 v obci Paština Závada.Táto súťaž má históriu okolo roku 1993, kedy sa vtedajší starostovia obcí okrsku č. 1 dohodli na usporiadaní tejto súťaže.Vtedy dostala názov "O požiarnu sekerku".Potom sa z rôznych príčin s jej organizáciou prestalo.V roku 2010 sa rozhodlo, že sa bude v tejto tradícii pokračovať a súťaž má teraz názov " O putovný pohár starostu obce".Prvý ročník sa konal v obci Dolný Hričov, druhý v obci Hričovské Podhradie a tento rok v obci Paština Závada.