Fotogaléria

20.výročie posvätenia DCO v obci Paština Závada.

Dňa 6.10.2013 sme si pri slávnostnej svätej omši pripomenuli 20. výročie posvätenia DCO v obci Paština Závada.Svätú omšu celebroval bývalý správca farnosti Mgr.Peter Kuljaček spoločne s terajším správcom farnosti Mgr.Milošom Gabalom.DCO v obci Paština Závada bol slávnostne posvätený otcom biskupom Františkom Rábekom dňa 10.10.1993 a je zasvätený Svätej rodine.