Fotogaléria

Hydrogeologický vrt

Prieskumné hydrogeologické vrty ŽK-5 a HŽK-5 boli vybudované ako dočasné prieskumné objekty v roku 1989. Vrt HŽK-5 je hlboký 408m s výdatnosťou 62l/s a mineralizáciou 555,75mg/l, H2S 3,2mg/l. Vrt ŽK-5 je hlboký 330m s výdatnosťou 12l/s, mineralizáciou 640,18mg/l, H2S 3,2mg/l. Vrty boli odovzdané do vlastníctva obce v roku 1995.

Vrty pred opravou
Vrty pred opravou
Vrty pred opravou
Vrty pred opravou
Vrt HŽK-5 pred opravou
Vrt HŽK-5 pred opravou
Vrt ŽK-5 pred opravou
Vrt ŽK-5 pred opravou
Vrt HŽK-5 pred opravou
Vrt HŽK-5 pred opravou
Vrty po oprave
Vrty po oprave
Vrt HŽK-5 po oprave
Vrt HŽK-5 po oprave