Fotogaléria

Fašiangy 2010

Obecné zastupiteľstvo obce Paština Závada dbá o dodržiavanie ľudových zvykov a tradícii. V tomto roku sa prvý krát uskutočnilo podujatie "Fašianguje celá dedina". Iniciatórmi bola mládež obce a spoluorganizátorom bol Obecný úrad. Podujatie malo výbornú odozvu u občanov aj v širokom okolí.