Schválené poplatky

Poplatky
Poplatky schválené obecným zastupiteľstvom, Poplatky za osvedčovanie podpisov a listín, Poplatky vyberané podľa Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
doc Poplatky za vydanie rybárskych lístkov
doc Poplatky