Súpisné číslo budovy

Súpisné čísla budov
doc Súpisné číslo pokyny na vybavenie
doc Žiadosť