Priestory na prenájom

Priestory na prenájom v obci Paština Závada pre verejnosť.

Zasadačka na obecnom úrade

Vhodná na: menšie kary, oslavy životných jubileí, prezentačné akcie ...

Kapacita: do 40 osôb

Poplatok schválený obecným zastupiteľstvom vo výške 10 €
Nie je tu možné variť, len podávať hotové prinesené jedlá, priestory nie sú vybavené kuchyňou.


Kultúrny dom


Vhodné na: rodinné oslavy, svadby, tanečné zábavy, plesy, väčšie kary ...  

Kapacita: do 120 osôb

Vybavenie: kompletne vybavená kuchyňa, kompletný jedálenský servis pre 100-120 osôb,

Poplatok schválený obecným zastupiteľstvom:
- pre občanov s trvalým pobytom v obci vo výške 33,50 € + spotreba elektrickej energie
 ( nie je možné prenajať priestory na meno občana s trvalým pobytom v  obci pre cudzieho záujemcu)

- pre záujemcov z iných obcí vo výške 67,- € + spotreba elektrickej energie

Upozornenie:
Po ukončení akcie je prenajímateľ povinný uviesť priestory do pôvodného stavu,
( kompletné upratanie, drátkovanie a pastovanie parketovej podlahy ).


Fotografie z akcií vo vyššie uvedených priestoroch nájdete TU