Potvrdenie k prvému občianskemu preukazu

Potvrdenie k prvému občianskemu preukazu-pokyny na vybavenie

Vybavuje:
p. Randová

Potrebujete:   1 x prihlasovací lístok na trvalý pobyt (je k dispozícii na obecnom úrade)

Ste povinný predložiť. rodný list dieťaťa

Lehota na vybavenie: na počkanie

Poplatok : 3 EURÁ