Aktuality a výzvy

Oznámenie o začatí územného konania
Ing. Michal Faith, Stará 80, 013 22 Rosina,Ing. Ľubica Faithová, Stará 80, 013 22 Rosinav zastúpení Ing. Angelika Letková,

Vyhlásenie výsledkov volieb do miestnej samosprávy 2014
Vyhlásenie výsledkov volieb do miestnej samosprávy 2014

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do miestnej samosprávy 2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do miestnej samosprávy 2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Úradná tabuľa obce
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva v roku 2010

Zverejnené zmluvy
1. Kúpno-predajná zmluva
2. Kúpna zmluva
3. Zmluva o dodávke tovaru uzavretá podľa § 412 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
4.Zmluva o dielo.
5.Zmluva o spolupráci.

OZNAMY
1. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III.št/2012.