Aktuality a výzvy

Oznámenie o začatí územného konania

Ing. Michal Faith, Stará 80, 013 22 Rosina,

Ing. Ľubica Faithová, Stará 80, 013 22 Rosinav zastúpení Ing. Angelika Letková, ul. Dukelská 277/16, 014 01 Bytča (ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 17.10.2014 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

Novostavba rodinného domu, studňa + prípojka vody, ČOV + prípojka kanalizácie.


Oznámenie si stiahnite TU.