Osvedčenie SHR

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
odt Informácie k registrácii samostatne hospodáriaceho roľníka.
odt Tlačivo na vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka.